22 rokov kochleárnej implantácie na Slovensku

Slovenské centrum kochleárnej implantácie bolo založené na podporu pacientov, ktorí sú kandidátmi na kochleárnu implantáciu alebo ju už absolvovali.

Pozrite si nové video o Kristínke, ktorá bola implantovaná ako 4-ročná.

Nadácia Sluch ako dar

Nadácia Sluch ako dar je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať

Kontakt

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
a Foniatrické oddelenie FN
Antolská 11, 85107 Bratislava
tel.: 00421 268 673 754

Prednosta: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Audiológ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Foniater: MUDr. Štefan Šimko, CSc.
Logopéd: PaedDr. Ľudovíka Šimková
Psychológ: PhDr. Marian Groma, CSc.
Technik (nastavovanie procesorov MED-EL): Ing. Richard Lapoš, richard.lapos@cis-slovakia.sk
Technik (nastavovanie procesorov Cochlear): Ing. Martin Halmeš, mhalmes@sk.cmi.sk
Web: admin@scki.sk

Súvisiace webstránky

CIS Slovakia a stránka MED-EL v slovenčine
CMI a Cochlear
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
Slovenská spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
ZUKI - Združenie užívateľov kochleárneho implantátu
Centrum kochleárních implantací u dětí
Spolek uživatelů kochleárního implantátu